Studia Podyplomowe

 • Katedra Finansów UEK organizatorem studiów podyplomowych dla pracowników Resortu Finansów!

  Katedra Finansów  roku akadaemickim 2016/2017 jest organizatorem dwusemestralnych studiów podyplomowych dla pracowników Resortu Finansów na kierunku „Rachunkowość i Finanse". Wyboru naszej ofery dokonało Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, jednostka budżetowa podległą Ministrowi Finansów.

 • Rachunkowość i Finanse - Dwusemestralne - Informacje ogólne

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o MSR i MSSF, jak również zagadnień prawa podatkowego i wybranych elementów prawa.

  Czytaj więcej...
 • Organizacja edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015

  Czytaj więcej...
 • Organizacja edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014

  Adresaci:

  1. Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych (dwusemestralne)

   Czytaj więcej...

 • 02 wrzesień 2014

  Konkurs programu
  Santander Universidades

  Czytaj dalej

 • IMG 20140512 111242
   12 Maja 2014

  Seminarium "The role of
  ethicsin post-crisis bank restructuring"

  Czytaj dalej

 • Inauguracja.2014
  08 marzec 2014

  Inauguracja studiów podyplomowych.

  Czytaj dalej

 • 21 listopad 2011

  Jubileuszowa Konferencja
  prof. dr hab. Stanisława Owsiaka

  Czytaj dalej

 • Ranking "Najlepszych
  Ekonomistów Gazety Bankowej"

  Czytaj dalej

 • Podsumowanie Międzynarodowej
  Konferencji Naukowej
  w Kurierze UEK

  Czytaj dalej

 • Sukces Międzynarodowej
  Konferencji Naukowej

  Czytaj dalej

 • Międzynarodowa
  Konferencja Naukowa

  Czytaj dalej

 • 15 październik 2009

  XV edycja Nagrody Banku Handlowego

  Czytaj dalej

 • Nagroda Polskiego
  Towarzystwa Ekonomicznego
  dla prof. Stanisława Owsiaka

  Czytaj dalej

Katedra Finansów

 • Zakład Polityki Finansowej

  Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar. Zainteresowania pracowników Zakładu Polityki Finansowej koncentrują się na poszukiwaniu zależności między zjawiskami pieniężnymi a sferą realną gospodarki.

  Czytaj więcej...
 • Problematyka seminaryjna  • Profil Katedry

   Pracownicy Katedry zajmują się prowadzeniem badań nad polityką finansową państwa (monetarną i fiskalną), sektorem finansowym, sektorem bankowym w kraju i na świecie, finansami publicznymi, finansami samorządowymi, prognozowaniem zjawisk finansowych, przestrzennym zróżnicowaniem zjawisk gospodarczych, międzynarodowymi przepływami kapitału, naturą i skutkami kryzysów finansowych. Zagadnienia które poruszają w swojej pracy to m. in.:

   • Ewolucja współczesnych doktryn podatkowych,
   • Ewolucja systemów regulacyjnych w sektorze finansowym,
   • Wpływ megabanków na globalny rynek finansowy,
   • Rola reasekuracji w łagodzeniu skutków kryzysów finansowych,
   • Badanie skutków decentralizacji finansów publicznych w Polsce,
   • Teoretyczne podstawy kształtowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego,
   • Metody i narzędzia gospodarki elektronicznej,
   • Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich,
   • Funkcjonowanie budżetu Unii Europejskiej,
   • Międzynarodowe przepływy kapitału,
   • Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej,
   • System pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej,
   • Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego na świecie.